Strážna služba

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby.

Stiahnuť »

Technická služba

Licencia na prevádzkovanie technickej služby.

Stiahnuť »

Výpis z OR SR

Výpis z obchodného registra Okresného súdu v Nitre

Stiahnuť »


Spoločnosť VEL Security a.s. Vráble, podľa § 11 ods.5 zákona č. 307/2014 Z.z. „o niektorých opatreniach súvisiacich s označovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby. Zamestnanci spoločnosti môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

 • Ústne do zápisnice
 • Písomne /zásielku označiť „DO VLASTNÝCH RÚK“
 • Elektronicky: e-mail

Zodpovedná osoba: Bc. Raymond Szöllöši, Hlavná 9, 952 01 Vráble, e-mail: sluzby@velsecurity.sk


Spoločnosť VEL Security a.s. zapája 5% svojich zamestnancov do tvorivej a vedeckej činnosti, podľa certifikátu EN ISO 9001:2008.

Naše služby.


 1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 2. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 3. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,dodávame bezpečnostné riešenia s integračným bezpečnostným systémom C4. Sme systémový integrátor C4.
 4. Prípravné práce k realizácií stavby
 5. Uskutočňovanie stavieb k realizácií stavby
 6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
 7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 9. Počítačové služby
 10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 11. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 12. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
 13. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
 14. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
 15. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
 16. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
 17. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
 18. Bezpečnostnotechnické služby
 19. Technická služba
 20. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 21. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 22. Prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z.

Naše referencie.Kontaktné údaje.


VEL Security a.s.
Hlavná 9
952 01 Vráble

Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel Sa, vložka č.: 10517/N

Zodpovedná osoba Mgr. Raymond Szőllőši

 sluzby@velsecurity.sk
 velsecurity@velsecurity.sk
 ciprian@velsecurity.sk

Kontakt na zodpovednú osobu vo vzťahu k ochrane osobných údajov je:
 zodpovednaosoba@velsecurity.sk
IČO:36 529 559
DIČ:2021425263
IČ pre DPH:SK2021425263
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :0230294358 / 0900